Blíží se konec roku

Pokud jsme se rozhodli podnikat, tak to není o tom vydělávat peníze, jezdit po světě a užívat si drahé dovolené, přirozeně v novém autě, nebo na své jachtě trávit svůj volný čas a podobně. Většinou je to o tvrdé práci, odříkání si volného času, plánování, možná o potýkání se s nedostatkem financí. Navíc k tomu přibydou další povinnosti, které ukládá stát všem podnikajícím osobám. Nejde jen o placení, ale také o vykazování příjmů a výdajů. A když se blíží konec roku, je to takový posel toho, že podnikatelský rok končí a je třeba si tak trochu udělat pořádek a možná pozměnit některé věci. To ovšem předbíháme, jelikož nejdříve je třeba si připravit veškeré doklady ke zpracování. Každého totiž bude v následujícím roce čekat daňové přiznání a do kolonek je nutno uvést skutečnosti, které ze samostatné činnosti vyplývají.muž i žena pracují na počítači v kanceláři

Příprava na roční závěrku

Obsáhlost a propracovanost bude přirozeně souviset s velikostí společnosti, zaměstnanců a dalších souvisejících údajů s podnikající osobou. Malý podnikatel zajisté má menší starosti a méně dokladů ke zpracování. Konec roční závěrky se počítá k poslednímu dni v prosinci a je třeba zpracovat jednotlivé účetní doklady. Kdo to ještě nikdy nedělal a dost dobře neví jak na to, může veškeré doklady donést k vybrané účetní, daňovému poradci nebo si zvolit roční závěrku KIT, která ho rozhodně v problémech nenechá.
Co nás čeká?

  • Připravit si veškeré odběratelské faktury.
  • Vyznačit souhrn neuhrazených faktur k 31. prosinci, některé mají splatnost až v lednu, tak se skutečně mohou objevit v účetnictví.
  • Dodavatelé nám poskytli také faktury na materiál, zboží atd., jsou tudíž součástí výdajů.
  • Inventura, kdy se musí spočítat veškeré skladové zásoby a ztráty.
  • Nesmí chybět ani inventura peněz v kase, spočítat řádně stravenky, známky, kolky, poukázky atd.
  • Pokud máme přihlášený automobil k podnikání, tak nesmíme zapomenout na knihu jízd a vyúčtování spojené s jízdami, případně cestovné.

kalkulačka, papíry, brýle, peníze, počítač….
Aby někdo na něco případně nezapomněl, je skutečně lepší si vzít k ruce pomocnou sílu, která poradí, pomůže nebo vše potřebné vypracuje.