Doba konopná

Pokud bych pak měl podle stejných kritérií hodnotit i dobu, v níž dnes žijeme my, pojmenoval bych ji nejspíše jako dobu konopnou. Protože rozhlédněte se kolem sebe! Totiž asi bych měl přesněji říci „rozeslechněte se“ kolem sebe. Kamkoliv se člověk nejednou vrtne, všude ho nějaké to téma týkající se konopí dostihne.

rostlinka konopí

Většinou jsou takové projevy doby konopné na jedno brdo. Tu slyšíte, že by se měla tato rostlina legalizovat úplně, tu se zvažuje, nakolik je žádoucí mít ji dostupnou alespoň pro lékařské účely, tu ji chtějí pro změnu zakázat a kriminalizovat. Tu slyšíte z úst spíše mladších výrostků, kolik toho tehdy a tehdy tam a tam vykouřili a jak neslavně potom dopadli, tu je vám referováno o nějaké té razii, při níž bylo zabaveno tolik a tolik rostlin, respektive tolik a tolik gramů, kilogramů či rovnou tun hotové drogy, tu se našinci handrkovali o legálnosti growshopů.

Pokud se pak tato rostlina prezentuje v solidnějším duchu, pak jako prostředek k léčbě toho či onoho. Kolik jenom se nabízí různých mazání, legálních a oficiálně distribuovaných stejně jako návodů na jejich pokoutní výrobu! Kolikrát ji najdeme třeba v šamponech a kosmetických přípravcích!

Ovšem ani tím to ještě nekončí, jakkoliv to tím vesměs končí. Protože jiná využití této rostliny se na přetřes vesměs nedostanou. Nanejvýš ještě tak nějaká ta okrajová zmínka o tom, že se z této suroviny dá vyrábět i textil, odolný i vůči nežádoucím anaerobním bakteriím, ovšem to už jenom málokdy.

A přitom , jak by se mohlo zdát.
rostina marihuany

Konopí by se dalo využívat třeba i jako zdroj biopaliv, jako palivo vhodné pro spalovací motory, podobně jako třeba řepka. Jen kdyby pochopitelně nehrozilo, že dříve, než toto shoří v motorech, shoří toto v jointech pochybných existencí, které by taková pole na rozdíl od těch řepkových přitahovala jako magnet.

Nanovlákna z marihuany by dále mohla sloužit i jako vynikající kapacitní kondenzátor, mohly by se z nich vyrábět akumulátorové jednotky lepší než ty s nanovlákny z uhlíku.

A z konopí se dají vyrábět i panely, cihly, tvarovky a izolační pásy, tedy stavební materiál, jenž už se vcelku rozšířil i v Evropě, protože je levnější než dřevo či jiné zdivo, beton a cihly.

Prostě žijeme v době konopné. Jež by se mohla zapsat do dějin stejně nesmazatelně jak třeba doba bronzová či železná. To by se nám však nesměla vykouřit z hlavy spolu právě s konopím.