Jak fungují služby linky důvěry a k čemu přesně slouží?

Kdokoli se může ocitnout v situaci, kdy si neví rady, neví, jak dál. Může být ohrožen něčím velkým a mimořádným, ale může mu dělat starosti i některá obyčejná záležitost. Ať  už vás znepokojuje nebo ohrožuje cokoli, je důležité si uvědomit, že nikdy nejste sami.

Dokonce ani v případě, že se nemůžete obrátit na svou rodinu, přátele, příbuzné nebo blízké, kteří by vám mohli poradit, pomoci vám nebo vás alespoň vyslechnout či vám poradit. Můžete se třeba jenom cítit opuštěni nebo ukřivděni, ale také se vám mohla stát nějaká složitá životní událost, se kterou si neumíte poradit a nevíte, jak s ní naložit nebo jak pokračovat.

Jaká jsou základní pravidla linek důvěry?
–          Důvěrně: všichni pracovníci linek důvěry jsou vázáni přísnou mlčenlivostí, proto si buďte jisti, že nic z toho, co jim řeknete, se nedozví nikdo jiný bez vašeho výslovného přání nebo souhlasu

–          Anonymně: nikomu z pracovníků linek důvěry nemusíte oznamovat žádné osobní informace, dokonce ani vaše jméno, pokud si to nepřejete, avšak na základě vašeho problému se mohou pracovníci zeptat, kolik je vám let. Avšak platí to i obráceně – také vy se nedozvíte nic osobního o pracovníkovi.

Jaké jsou výjimky z těchto dvou pravidel?
1.       Pakliže upozorníte, že se jedná o týrané, zneužívané nebo zanedbávané dítě
2.       Pakliže se jedná o trestný čin
3.       Pakliže se jedná o záchranu života či zdraví

Jaké služby linka důvěry nabízí?
–          Pomoc v jakékoli složité situaci 
–          Pomoc při potížích s těhotenstvím nebo péčí o novorozené děti
–          Odborná pomoc psychologických terapeutů
–          Podpora pro lidi s mentálními poruchami, jako jsou anorexie, bulimie
–          Pomoc hlavně ženám v oblasti manželství a nevěry
–          Pomoc při internetové kriminalitě
–          Podpora osamělým lidem
–          Pomoc při výchovných problémech dítěte v oblasti šikany nebo neobvyklých projevech dítěte
–          Psychoterapie pro rodiny
–          Veškerá pomoc v otázkách víry a náboženství
–          Pomoc osobám, na nichž je pácháno domácí násilí
–          Linka důvěry
–          Podpora pro lidi, kteří se snaží zbavit závislostí