Jakým způsobem realizovat připojení k Internetu v Brandýse nad Labem

Brandýs nad Labem – Stará Boleslav je město, ležící na středním toku Labe, jen několik kilometrů vzdálené od severovýchodního cípu našeho hlavního města. Most přes Labe tvoří předěl mezi oběma městskými částmi a kromě významných historických památek je zde v okolí železniční tratě k dispozici pro rekreační účely rovinatý zalesněný terén, vedoucí podél řeky Jizery až k jejímu soutoku s Labem. Ve městě je samozřejmě možnost připojení k Internetu několika způsoby. V čem se jednotlivé technologie liší?monitor s klávesnicí
Optický kabel – optika, neboli fiber network, je nejvýhodnější způsob připojení k celosvětové počítačové síti. Výhody spočívají především ve stabilitě, která je nesrovnatelně spolehlivější, než bezdrátové technologie. Nejste vázáni na instalaci směrových antén, netýká se vás případné rušení signálu, zvláště v zahuštěném provozu na shodném frekvenčním pásmu. Přes optiku můžete plně využít vysokých rychlostí přenosu dat oběma směry. Optické kabeláže však nejsou rozmístěny všude, týká se to především větších obcí a měst, kde jsou rozvody prováděny zpravidla v bytových domech a na panelových sídlištích.
Pevná linka – pevné linky začali lidé, a dokonce i některé firmy, hromadně rušit s nástupem mobilních sítí, téměř stoprocentním pokrytí signálem a také výhodnými tarify. Za pevnou linku navíc platíte i tehdy, jestliže ji příliš nevyužíváte, v podstatě hradíte její pronájem. Navíc jste omezováni jen částečnou mobilitou v rámci objektu, kde lze využít pouze přenosný telefonní aparát v dosahu pouhých několika desítek metrů. V dnešní době se však situace změnila možností využití pevné linky jako zdroje připojení k Internetu. Lze využít i zvýhodněných tarifů a tak se již mnohdy nevyplatí pevnou linku rušit.Internet – datový tok
Bezdrátové technologie – tímto způsobem se připojení řeší buď formou Wi-Fi, anebo plně duplexním připojením přes mobilní síť LTE. Oba způsoby mají své plus a mínus, záleží vždy na dohodě s poskytovatelem, jaké reálné možnosti může nabídnout. Bezdrát se týká převážně rekreačních chat a rodinných domů, zvláště v malých obcích, kam není možné zavést pevnou linku nebo optickou kabeláž.