Kdo je pověřenec pro ochranu osobních údajů

Když vešel na jaře v platnost nový zákon na ochranu osobních údajů, známý také pod svou anglickou zkratkou GDPR, způsobil mnoho nedorozumění a zmatků. Málokdo si byl jistý, jak si jej vlastně vykládat, a mnozí raději s těmito údaji nepracovali, pokud nemuseli. Řada podniků musela ukončit svou činnost.

pověřenec při práci

Řešení se ukázalo být poměrně jednoduché: nechat zákazníka podepsat souhlas se zpracováním jeho osobních údajů. Tím byli v rámci zákona kryti a mohli dál provozovat svou činnost. Dělali tak například lékaři.

Ne ve všech případech to však bylo možné. Navíc ne všichni klienti byli ochotni tento souhlas podepsat. To podniky postavilo do poměrně nepříjemné situace. Otázka byla, jak se z ní s co nejmenšími ztrátami dostat.

Řešením se ukázal pověřenec pro ochranu osobních údajů. Jedná se o člověka s právnickým vzděláním a často i praxí, který ve firmě pomáhá řešit legální problémy týkající se GDPR.

soudcovské kladívko a váhy

Samozřejmě ne všechny podniky ho mají nebo potřebují. Pro velké firmy je však poměrně nepostradatelný, neboť je dokáže dostat z mnoha složitých situací, do kterých se mohou chybnou aplikací tohoto zákona dostat.

Přiznejme si také, že ani klienti často nejsou bez viny. Zde by mohli vyprávět například pracovníci různých call center, kde si zákazníci stěžují, že operátoři znají jejich telefonní číslo a někdy dokonce i jméno. Někteří klienti dokonce následně podávají žalobu kvůli porušení GDPR. A zde je opět pověřenec k nezaplacení.

Dalším aspektem jeho práce je samozřejmě kontrola. Musí bdít nad dodržováním zákona na ochranu osobních údajů a průběžně kontrolovat, zda jej zaměstnanci neporušují. Pomáhá jim také radou, pokud si nejsou jisti, jak v rámci tohoto zákona správně jednat.

Jak je vidět, být pověřencem pro ochranu osobních údajů není zrovna snadná práce. Je potřeba dostatečné vzdělání, plné pochopení GDPR a často i lidský přístup a schopnost řešit nejrůznější legální problémy, které mohou z aplikace GDPR vyplynout.

Je však rozhodně dobře, že byla tato pozice vytvořena. Mnoha firmám již zachránila spoustu peněz, času i nervů. Proto pokud ho ve vašem podniku ještě nemáte, doporučuji ho najmout.