Odhalte poruchu učení včas!

Feedo.cz: 
</div>
<p>U některých dětí lze specifické poruchy učení odhalit velmi brzo a u některých dětí to trvá déle, třeba až po přechodu na druhý stupeň základní školy. Proč tomu tak je? Tak zaprvé samozřejmě <strong><u>záleží na míře obtíží, čím těžší poruchu učení dítě má, tím snáze se na ní přijde</u></strong> a může se začít s její kompenzací. Naopak pokud trpí dítě jen lehčími obtížemi a navíc je například velmi inteligentní a snaživé, nemusí být porucha učení nikdy diagnostikována, protože jí dítě dokáže zvládnout v podstatě samo.<br />
<img alt=
Takže ačkoliv takzvané specifické poruchy učení lze většinou diagnostikovat až na konci první třídy či v prvním pololetí té druhé, určitých varovných signálů si můžete všimnout buď vy rodiče sami doma či učitelky v mateřské školce. Mezi tyto signály může například patřit opožděný nástup řeči, špatná výslovnost, zaměňování písmen. S nástupem do školy se pak problémy prohloubí a zvýrazní. Některé děti nedokážou například napsat téměř žádné slovo bez chyby a ještě jim psaní déle trvá.

Jak pracovat s dětmi s poruchami učení?
Mozek dyslektika funguje jinak než u zdravého jedince, místo aby zapojil centra řeči a zrakového vnímání, probíhá v něm překotná aktivita několika center. Jejich mozek se tak i rychleji unaví. Podobné je to i dalších poruch učení. Na děti s poruchami učení nesmíte spěchat. Potřebují volnější tempo, pracovat v kratších úsecích a mít možnost si ulevit. Tyto poruchy nikterak nesouvisí s inteligencí. Takže i nadprůměrně inteligentní žák může trpět poruchou učení. U řady dětí se jedná o dědičnou záležitost.
žena při malování
Co na to škola?
Pokud paní učitelka Vašeho dítěte dojde k závěru, že Vaše dítě možná trpí specifickou poruchou učení, doporučí Vám jeho vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně. Dítě zde vyšetří a následně doporučí škole i rodičům, jak s dítětem pracovat. V tomto bodě je důležité uvědomit si, že nemůžete jako rodič nechat vše na škole, naopak pokud se u Vašeho dítěte porucha učení potvrdí, je třeba, abyste s dítětem doma poctivě naplňovali doporučení z poradny, jen tak můžete dosáhnout toho, že Vaše dítě bude schopné udržet krok se spolužáky.

Odhalte poruchu učení včas!
Ohodnoťte příspěvek
Comments are closed.