Odhalte poruchu učení včas!

U některých dětí lze specifické poruchy učení odhalit velmi brzo a u některých dětí to trvá déle, třeba až po přechodu na druhý stupeň základní školy. Proč tomu tak je? Tak zaprvé samozřejmě záleží na míře obtíží, čím těžší poruchu učení dítě má, tím snáze se na ní přijde a může se začít s její kompenzací. Naopak pokud trpí dítě jen lehčími obtížemi a navíc je například velmi inteligentní a snaživé, nemusí být porucha učení nikdy diagnostikována, protože jí dítě dokáže zvládnout v podstatě samo.
učitelka a žáci
Takže ačkoliv takzvané specifické poruchy učení lze většinou diagnostikovat až na konci první třídy či v prvním pololetí té druhé, určitých varovných signálů si můžete všimnout buď vy rodiče sami doma či učitelky v mateřské školce. Mezi tyto signály může například patřit opožděný nástup řeči, špatná výslovnost, zaměňování písmen. S nástupem do školy se pak problémy prohloubí a zvýrazní. Některé děti nedokážou například napsat téměř žádné slovo bez chyby a ještě jim psaní déle trvá.

Jak pracovat s dětmi s poruchami učení?
Mozek dyslektika funguje jinak než u zdravého jedince, místo aby zapojil centra řeči a zrakového vnímání, probíhá v něm překotná aktivita několika center. Jejich mozek se tak i rychleji unaví. Podobné je to i dalších poruch učení. Na děti s poruchami učení nesmíte spěchat. Potřebují volnější tempo, pracovat v kratších úsecích a mít možnost si ulevit. Tyto poruchy nikterak nesouvisí s inteligencí. Takže i nadprůměrně inteligentní žák může trpět poruchou učení. U řady dětí se jedná o dědičnou záležitost.
žena při malování
Co na to škola?
Pokud paní učitelka Vašeho dítěte dojde k závěru, že Vaše dítě možná trpí specifickou poruchou učení, doporučí Vám jeho vyšetření v pedagogicko-psychologické poradně. Dítě zde vyšetří a následně doporučí škole i rodičům, jak s dítětem pracovat. V tomto bodě je důležité uvědomit si, že nemůžete jako rodič nechat vše na škole, naopak pokud se u Vašeho dítěte porucha učení potvrdí, je třeba, abyste s dítětem doma poctivě naplňovali doporučení z poradny, jen tak můžete dosáhnout toho, že Vaše dítě bude schopné udržet krok se spolužáky.