Pomoc pro potřebné

Některé lidi v našem okolí občas potkáváme a vidíme, že jsou vyššího věku, těžko chodí a sotva nesou nákup. Pravděpodobně žijí sami a z různých důvodů nemají pomoc ze svého okolí. Určitě potřebují při některých činnostech osobní asistenci, ale žijí ten svůj život ve své domácnosti tak, aby nebyli nikomu na obtíž. A v organizaci, která má na starosti sociální služby, o tom nemusí vůbec vědět.
 
Těmto lidem je potřeba pomoci například už tím, že upozorníme organizaci se sociálními službami v nejbližším okolí, která tyto služby potřebným poskytuje. A to se týká všech lidí se zdravotním postižením, kteří nemají možnost prostřednictvím internetu si takovou službu najít a požádat o pomoc.
 
Centra pro zdravotně postižené – tato služba s osobní asistencí se nabízí lidem tak, aby jim pomohla při činnostech, které nedokážou sami zvládnout. Sami by si měli rozhodnout, kdy, kde a s jakou činností potřebují pomoc. Aby mohli i nadále důstojně žít doma, kde to mají rádi, ať už žijí sami, nebo se svou rodinou a přáteli.
 
Pro seniory a zdravotně postiženépéči v domácím prostředí poskytují různá centra a organizace se sociálním zaměřením, které jsou v naší republice v každém kraji.
Tyto služby jsou placené: cena/hodina + slevy.
 
 
Nabídka služeb s osobní asistencí
 
komu je služba určena:
·         všem osobám s tělesným, psychickým nebo mentálním postižením, seniorům, osobám s chronickým onemocněním, v rekonvalescenci po úrazech, i pro některé, kteří mají psychické onemocnění.
·         všem, kteří potřebují pomoc s některými druhy úkonů, ale chtějí zůstat v domácím prostředí  
 
 
s čím vám může tato služba pomoci:
 
·         péče o sebe, oblékání, česání, polohování a pod.
·         osobní hygiena, koupání, mytí hlavy
·         vaření, podávání jídla, mytí nádobí
·         donáška teplého jídla
·         péče o domácnost – úklid, nákupy
·         doprovod k lékaři, na úřady, za kulturou, rehabilitací nebo sportem
·         jiné úkony v běžném životě
·         osobní asistent musí být dobrý společník, který bude mít porozumění a dokáže si popovídat s klientem podle jeho času a přání
 
 
Centra, která nabízejí služby s osobní asistencí, mají své pracovníky dobře proškolené, ať jsou to sociální pracovníci nebo osobní asistenti. Tito lidé jsou trestně bezúhonní a absolvují psychologické testy.