Při stavbě webu pozor na autorský zákon!

Snad každý z nás má menší či větší představu o tom, co je to autorský zákon. Většina také ví, že základním principem autorského práva je, že užít dílo lze pouze se souhlasem autora, pokud není v zákoně výslovně uvedeno jinak.
Existuje však mnoho mýtů, které se stále dokola objevují a živí se v éteru chybným užíváním právě autorských děl.

Co to je autorské dílo?

Autorské dílo je jedinečný výsledek tvůrčí činnosti autora, ať už je vyjádřen v jakékoli objektivně vnímatelné podobě. Právě to, že má být jedinečné, často mate širokou veřejnost, protože spousta děl nám nemusí vůbec připadat jedinečnými. Nicméně jde o to, že pokud dva dělají totéž, nikdy z toho nebude totéž, tedy i jednoduchá kresba či krátký text bude chráněn autorským zákonem jako autorské dílo.
vyhledávání na iPadu
Naopak třeba pro počítačové programy, fotografie a souborná díla je pak důležité zase jejich uspořádání, nikoli výlučná jedinečnost jako u maleb a textů.
Tedy lze říci, že všechno, co je obsahem internetových stránek je také autorským dílem, ať už v textu, grafice, hudbě či fotografii.
Pokud budeme mluvit o písních, kde se nejčastěji objevuje omyl, že pokud se jedná o osm taktů, nevztahuje se na to ochrana podle zákona, musíme zdůraznit, že tento zákon myslí na dílo nejen jako na celek, ale i jeho části. Pokud tedy splňuje předpoklady, které ho chrání, jako je jedinečnost, původnost, výsledek tvůrčí činnosti, jedná se o chráněné dílo jako celek. Tedy nelze využít 30 vteřin hudby nebo osm taktů bez jakýchkoli následků. Respektive, už to je porušení autorského práva.
Co se webu týče, je pak důležité si uvědomit, že stejně jako hudba i uspořádání webových stránek (tedy grafika, texty, rozložení atp.) nemůže být kopírováno nebo kopírováno s drobnými úpravami, protože je chráněno právě jako původní tvůrčí dílo.
psaní do sešitu
Tedy ještě jedno shrnutí:
•    Celý obsah webu je autorským dílem
•    Ochrana se vztahuje nejen na celek, ale i na jeho části
•    Souhlas k použití díla musí být od všech autorů
•    Cizí díla lze použít pouze se souhlasem právě všech autorů
•    Souhlasem k užití díla autora je licenční smlouva (ať písemná či ústní)
Samozřejmě celá situace je z právního i praktického pohledu ještě složitější, ale pokud si vytváříte webové stránky, myslete na výše uvedené body a měli byste předejít všem potížím.