Příkladnou ukázkou je alzheimerova choroba

Je to skutečně zákeřná nemoc a i když od jejího odhalení a popisů symptomů, uplynulo již více než sto let, stále si vybírá tu nejdražší daň. Nemoc je totiž nevyléčitelná. Jedná se o závažné onemocnění mozku, a i když více postihuje osoby v seniorském věku, dokáže se objevit i u podstatně mladšího člověka. Smutné je to, že počáteční příznaky nemoci se často připisují stárnutí a tak se její počáteční forma přehlíží docela snadno. Nejvíce tato choroba sužuje ženy, možná díky ubývajícím hormonům, ale to nikdo přesně neumí stanovit. Stejně jako jiná onemocnění s poruchami paměti nelze stanovit příčinu jednoznačně, ale pravdou je že k onemocnění výrazně přispívá cukrovka, vysoký tlak, porucha metabolismu tuků, ale také nedostatek mentální a fyzické aktivity, stres, nebo těžké životní situace.
nemocný muž.jpg

Prvotní příznaky a průběh

Paměť – patří mezi první varovné signály. Zapomínání jmen, nedávných událostí, neschopnost rozpoznat známá místa nebo vůbec orientace v čase. Taková zhoršená paměť narušuje schopnost plnit jednoduché činnosti běžného každodenního života. Bohužel se tento stav mnohdy přehlíží, jelikož se přisuzuje stáří.
Formulace vět – začínají problémy se skládáním vět, aby byly snadno pochopitelné, zkrátka se jedinec začne hůře vyjadřovat a také často opakuje stejné otázky, na které již odpověď dostal.
Hledání věcí – bohužel i tento stav se přisuzuje spíše stáří. Věci se odloží někam, kde vůbec nemají co dělat a pak se samozřejmě těžko hledají. Příkladů by mohlo být mnoho, ale nejčastěji se jedná o klíče, peníze a běžné věci, které se během dne potřebují.
Nezájem o okolí – v podstatě ho přestává zajímat dění okolo sebe, žije jakoby ve svém světě.
Změny nálad – postupně dochází ke změně osobnosti, ale i chování. Nebaví ho dříve oblíbené činnosti a koníčky. Může být agresivní, sobecký, nevrlý, tuší, že něco není s ním v pořádku, ale nemoc si nechce připustit.
Špatná orientace – hlavně ve známém prostředí, by měla být již skutečně velkým vykřičníkem. Problém je pak, když daná osoba nemůže najít místo, kde bydlí. Stává se zoufalou a dezorientovanou.
oblékání stařenky.jpg
V pokročilejším stádiu si alzheimerova choroba dovoluje ještě více a přichází na řadu halucinace, obviňování lidí ze spiknutí proti nemocnému. Všichni mu chtějí ublížit, okrást ho, zničit. Jakoby to nebylo málo, postupně přestává chodit, má problémy se stravou, s vyprazdňováním, s mluvou, která se postupně vytrácí.
Stále se jedná o milovanou osobu, s kterou jsme prožili nejkrásnější léta našeho života, zaslouží si naši úctu a pomoc, zůstala totiž odkázaná na pomoc druhých.