Texty na vlastní web

Často se na internetu shání lidé po informacích, jak psát texty na své weby, zda je potřeba dodržovat nějaká pravidla, či zda psát jednoduše či naopak barvitě. Pojďme se podívat na některé tipy pro psaní textů na internetové stránky.
1.Texty
Texty by měly být takové, aby jim každý rozuměl. To znamená, že je potřeba, aby texty byly snadno čitelné a pochopitelné. Na web se hodí, abyste psali o svých oborech, o sobě, o vaší firmě. O tom, v čem jste dobří a čemu rozumíte. Pokud je web pro veřejnost, pište laicky, pokud je specifický pro odborníky, piště odborně.
NIKDY NEKOPÍRUJTE cizí texty. Jednak byste tím porušovali autorský zákon a za druhé, pokud napíšete text sami, bude vypovídat mnohem víc o vás a vaší firmě či činnosti.
Myslete na to, že není dobré opakovat stále stejná slova a spojení, ale je lepší mít atraktivnější texty, které doplníte obrázkem či videem.
NIKDY NEPŘIPRAVUJTE STRÁNKY a nepřipravené je nenechávejte na webu. Nejvíc klienty odradí právě informace “Stránky jsou ve výstavbě”. Prostě danou stránku nepublikujte, dokud není popsána a kompletně vytvořena.
vyhledávání na web
2.Forma
Takový dobře čitelný a jednoduchý text může být i špatně strukturovaný, takže se ani prase nevyzná v tom, co je vlastně obsahem sdělení. Tedy opravdu dbejte na estetický výsledek. Využívejte nadpisy, odstavce a seznamy a dodržujte opravdu hierarchii textů. Zvýrazňujte důležité pasáže tučně či kurzívou. Využívejte odrážky pro výpis různých položek. NEPODTRHÁVEJTE!
Dávejte ke článkům videa a obrázky. K těm dávejte popisky, ať je váš web lákavý a přirozený. A opět pozor na autorský zákon! NEPOUŽÍVEJTE CIZÍ OBRÁZKY, ale pokud nemáte vlastní fotky či obrázky, využívejte například fotobanky, kde jsou obrázky za pár desítek korun.
SEO klávesnice
3.Optimalizace
Optimalizace pro vyhledávače, často označována jako SEO je rozhodně v této době již vědou a vyžaduje specifické znalosti z oboru IT atd.
Vyhledávače přináší nejrelevantnější výsledky uživatelům, kteří hledají. Vyhledávače tedy stále mění algoritmy výpočtů a hodnocení stránek. Tedy není dobré na svůj web vkládat výhradně klíčová slova, protože tento obor je tak daleko, že vyhledavače již umí odhalit weby, kde je optimalizace až příliš vysoká a obsah není odpovídající zaměření webu.
Je důležité vědět, jak a co děláte, aby vás partneři, klienti či zákazníci našli. Na to musíte myslet při tvorbě textů. Pokud žádné texty nejsou na webu, nemůžou je vyhledavače najít. Proto atraktivní texty vytvořené a podložené bohatou slovní zásobou jsou vhodnou volbou. Co nenapíšete do textu, to vyhledavač logicky nemůže najít.